TPL__SEARCH

Avoimuus muutoksille

Mitä tarkoittaa avoimuus muutoksille, ydinsanoman ajankohtaiselle tulkinnalle ja tuoreelle hengellisyydelle?

- Ydinsanomana armo ja toivo

- Toimimme oikeudenmukaisuuden ja yhteisön heikkojen jäsenten puolesta.

- Näemme ja kuulemme arkisen todellisuuden rehellisesti ja uteliaasti.

- Syrjimättömyys ja avoimuus tarkoittavat, että otamme tosissaan sen, että Jumala on rakkaus.

- Käytämme tuoreita hengellisiä ilmaisuja.

- Rukousta ja hiljaisuutta

TPL__ADDITIONAL_INFORMATION