TPL__SEARCH

Avara kansankirkko

Puhumme avaran kansankirkollisuuden puolesta. Mitä tarkoitamme sillä?

- Kirkon muodostavat sen kaikki kastetut jäsenet.

- Hapuileva, arka ja epävarma usko on yhtä arvokas kuin vankka vakaumus

- Kirkko on avara yhteisö, johon kuuluvat myös ne, jotka osallistuvat vähemmän seurakunnan toimintaan.

- Kodin ja arjen kristillisyys on keskeinen osa suomalaista luterilaisuutta.

- Yhtenäiskulttuurin aika on ohi: avara kansankirkollisuus merkitsee sitä, että evankeliumin viestiä välitetään ja eletään todeksi eri tavoin.

TPL__ADDITIONAL_INFORMATION