TPL__SEARCH

Tilaa erilaisuudelle

Suuntaamme kohti kirkkoa, jossa on tilaa erilaisuudelle. Mitä se on?

- että rukoilemme yhdessä ja kohtaamme toisemme monenlaisissa messuissa, arjen keskellä, internetissä ja erilaisissa tilanteissa. Käymme messussa ja elämme ihmisiksi.

- kaikenlaiselle vihapuheelle ehdoton kielto ensin kirkon omissa työyhteisöissä ja kaikkialla, missä kirkkona toimitaan.

- kannatamme tasa-arvoista avioliittolakia ja käymme rakentavaa keskustelua, miten kirkon tulisi toimia avioliittokysymyksessä.

- rohkeaa henkilöstöpolitiikkaa, jolla saadaan kirkkoon jatkossakin eri alojen ammattilaisia ja muutenkin monimuotoista osaamista. Vapaaehtoisia arvostetaan ja tuetaan aivan toisella tavoin kuin nyt.

TPL__ADDITIONAL_INFORMATION