TPL__SEARCH

 

Kevään kirkko on avannut uudet sivut osoitteeseen Muutoksen tuuli - Kevään kirkko Espoon hiippakunnassa


VAALIOHJELMA

 

Kevään kirkko on vuoden 2016 kirkolliskokousvaaleihin valmistautuva valitsijayhdistys Espoon hiippakunnassa.

Kirkolliskokousvaalin ja hiippakuntavaltuustovaalin ehdokaslistat on julkaistu 16.11.2015.

Kevät on lupaus uusista aluista, valon lisääntymisestä ja kylmän talven väistymisestä. Kirkossa kevät merkitsee evankeliumin etsimistä ja kuulemista sekä avoimuutta Pyhän Hengen johdatukselle. Kirkon uudistus nousee uskosta elävään Jumalaan, perinteen tuntemisesta ja luottamuksesta tulevaisuuteen. Se kysyy halua katsoa avoimin silmin ympärille ja ottaa todesta elämän kysymykset.

Suomessa ev.lut. kirkko elää suurten muutosten keskellä. Nyt on aika suunnata katse suuriin peruskysymyksiin: Miten sanoma oikeudenmukaisuudesta, armosta ja rakkaudesta voisi tulla enemmän todeksi Suomessa? Miten kirkko löytää uuden, kokonaisvaltaisen ja kaikkia koskettavan vastuun heikommista ja uhatuimmista jäsenistään? Miten vastataan kirkon suuriin tuleviin hallinnollisiin kysymyksiin seurakuntien rakenteesta ja talouden muutoksista?

Kevään kirkossa halutaan luottaa Jumalan johdatukseen kirkkonsa elämässä ja samalla tehdä ahkerasti työtä oikeudenmukaisemman kirkon, yhteiskunnan ja elämän puolesta.

Lue lisää ohjelmastamme.

 

OHJELMAMME

 

Suuntaamme kohti kirkkoa,

 

  • joka on avoin muutoksille, ydinsanoman ajankohtaiselle tulkinnalle ja tuoreelle hengellisyydelle » lue lisää
  • joka on avaran kansankirkollinen » lue lisää
  • joka on oikeudenmukainen,
  • jossa hyväksytään erilaiset kristityt ja jossa on tilaa erilaisuudelle » lue lisää
  • joka tuntee vastuunsa lähimmäisistä ja ympäristöstä, lähellä ja kaukana » lue lisää
  • jonka hallinto, päätösten valmistelu ja päätöksenteko ovat avointa ja demokraattista » lue lisää


 

TPL__ADDITIONAL_INFORMATION